นาร์ซ (Narz)

Narz เป็นคลับขนาดใหญ่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ คลับ 2 ชั้นและ 2 บรรยากาศที่แตกต่างกัน เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การฉลองคืนก่อนปีใหม่และเป็นอีกตัวเลือกสำหรับคืนสละโสดของคุณ